Dierengedragsdeskundige Maastricht - Heerlen - Sittard

Algemene voorwaarden

I. Begripsbepalingen
De dierengedragsdeskundige (hierna gedragsdeskundige): Merel van der Mullen, eigenaar van Dierengedragsdeskundige Merel van der Mullen, gevestigd in Maastricht.
De klant (hierna eigenaar): de eigenaar van het dier, die de gedragsdeskundige de opdracht geeft om informatie over een door de klant gestelde vraag welke in de vorm van een mondeling dan wel schriftelijk advies gegeven wordt.
Consulten: Hieronder vallen alle diensten die door de gedragsdeskundige aan de eigenaar gegeven worden.

II. Algemeen
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op gesloten en nog af te sluiten afspraken de tussen de gedragsdeskundige en de klant.
1. De gedragsdeskundige zal op de beste manier mogelijk door de opgedane kennis van een universitaire opleiding en door het bijwonen van bijscholingen/seminars/webinars het vak zo goed mogelijk uitvoeren. Hierbij is de welvarendheid van het dier het belangrijkste.
2. De klant wordt door de gedragsdeskundige op de best mogelijke manier begeleid gedurende de gemaakte afspraak.
3. Alle informatie van de gedragsdeskundige dan wel de klant hoort vertrouwelijk te worden behandeld. Verkregen informatie van de website www.merelvandermullen.nl of via de email, informatiebrieven, consulten of mondelinge gesprekken mogen alleen verspreid worden (openbaar worden gemaakt) aan derden nadat de gedragsdeskundige hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

III. Adviezen, informatiebrieven, consulten
1. Iedere huisdiereigenaar mag contact opnemen met de gedragsdeskundige om advies in te winnen over het gedrag van het desbetreffende dier.
2. De gedragsdeskundige zal d.m.v. een uitgebreide intake het probleem of de vraag in kaart brengen en op een professionele, uitgebreide manier de kennis te delen met de klant.
3. De gedragsdeskundige is niet aansprakelijk voor de mondelinge dan wel schriftelijk gegeven adviezen of behandelingen. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is en blijft die van de klant. Eventuele gevolgen van de adviezen en/of behandelingen overeenkomstig met het Burgerlijk Wetboek vallen onder de aansprakelijkheid van de klant niet die van de gedragsdeskundige.
4. De gedragsdeskundige kan de klant een beoordeling en vooruitzicht geven over het probleemgedrag. De gegeven adviezen dan wel behandelingsplannen kunnen echter geen garantie geven op een verandering dan wel verbetering van het aangegeven probleemgedrag.
5. Wanneer de klant niet mee werkt aan het behandelingsplan welke door de gedragsdeskundige is opgesteld dan kan de gedragskundige de klant weigeren.
6. De huis consulten en begeleiding vallen onder het risico van de klant. De gedragsdeskundige kan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies of schade, diefstal van eigendommen of letsel die opgelopen kan worden tijdens een bezoek van de gedragsdeskundige aan huis of in de omgeving.

IV. Betalingen en afspraken
1. In gevallen van overmacht mag de klant 24 uur voor de afspraak afzeggen mits de gedragsdeskundige hiermee instemt. In alle andere gevallen mag de klant maximaal 24 uur vóór de afspraak wijzigen dan wel afzeggen.
2. Wanneer de klant de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht van de klant. Een uitzondering is wanneer er sprake is van overmacht.
3. Als de gedragsdeskundige de gemaakte afspraak afzegt door ziekte dan wel overmacht dan zal de gedragsdeskundige de afspraak z.s.m. opnieuw inplannen.
4. Consultkosten worden volledig tijdens het consult contant of per pin betaald. Overboeken kan alleen na overleg naar:

IBAN: NL 64 KNAB 0255 6548 63
BIC: KNAB NL 2H
T.n.v. Dierengedragsdeskundige Merel van der Mullen

Uitzonderingen zijn wanneer er schriftelijk een afspraak is gemaakt tussen de gedragsdeskundige en de klant om de betaling contant te voldoen of een betalingsregeling te treffen.

V. Producten
1. Gekochte producten hebben geen garantie.
2. Gekochte producten kunnen alleen na overleg eventueel worden teruggenomen, er worden geen verzendkosten vergoed wanneer de klant het product wil terugsturen. Het geld van het specifieke teruggestuurde product wordt alleen na een controle van het product overgemaakt. Het product mag geen beschadigingen hebben. Als het product wel beschadigd is wordt er geen geld teruggestuurd.
3. Aan de gevolgen van het gebruik van de producten kunnen geen rechten worden ontleend. De producten dienen aangeboden te worden zoals op www.merelvandermullen.nl wordt aangegeven.
4. Gemaakte kosten bij de dierenarts kunnen niet worden teruggevraagd bij de gedragsdeskundige, bv. Wanneer het dier delen van een hersenwerkje heeft opgegeten.

Uitzonderingen zijn wanneer er schriftelijk een afspraak is gemaakt tussen de gedragsdeskundige en de klant over een garantie of afspraak op geld teruggave.