Dierengedragsdeskundige Maastricht - Heerlen - Sittard

Algemene voorwaarden

I. Begripsbepalingen
De dierengedragsdeskundige (hierna “gedragsdeskundige”): Merel van der Mullen, eigenaar van Dierengedragsdeskundige Merel van der Mullen, gevestigd in Maastricht.
De aanvrager (hierna “eigenaar”): de eigenaar van het dier, die de gedragsdeskundige de opdracht geeft om informatie over een door de eigenaar gestelde vraag welke in de vorm van een mondeling dan wel schriftelijk advies gegeven wordt.
Consulten: Hieronder vallen alle diensten die door de gedragsdeskundige aan de eigenaar gegeven worden.

 

II. Algemeen

1. De gedragsdeskundige zal op de beste manier mogelijk door de opgedane kennis van haar genoten universitaire opleiding en door het bijwonen van bijscholingen/seminars/webinars het vak zo goed mogelijk uitvoeren. Hierbij is de welvarendheid van het dier het belangrijkste.
2. De eigenaar wordt door de gedragsdeskundige op de best mogelijke manier begeleid gedurende de gemaakte afspraken.
3. Alle informatie van de gedragsdeskundige dan wel de eigenaar hoort vertrouwelijk te worden behandeld. Verkregen informatie via de email, verslagen of consulten mogen alleen verspreid worden (openbaar worden gemaakt) aan derden nadat de gedragsdeskundige hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Dit geldt ook voor dierenartsen(praktijken) en andere professionals.

 

III. Adviezen, informatiebrieven, consulten
1. Iedere huisdiereigenaar mag contact opnemen met de gedragsdeskundige om advies in te winnen over het gedrag van het desbetreffende dier.
2. De gedragsdeskundige zal d.m.v. een uitgebreide intake het probleem of de vraag in kaart brengen en op een professionele, uitgebreide manier de kennis delen met de eigenaar.
3. De gedragsdeskundige is niet aansprakelijk voor de mondelinge dan wel schriftelijk gegeven adviezen of behandelingen. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is en blijft die van de eigenaar. Eventuele gevolgen van de adviezen en/of behandelingen overeenkomstig met het Burgerlijk Wetboek vallen onder de aansprakelijkheid van de eigenaar.
4. De gedragsdeskundige kan de eigenaar een beoordeling en vooruitzichten geven over het probleemgedrag van het dier. De gegeven adviezen dan wel behandelingsplannen kunnen echter geen garantie geven op een verandering dan wel verbetering van het aangegeven probleemgedrag.
5. Wanneer de eigenaar niet mee werkt aan het behandelingsplan welke door de gedragsdeskundige is opgesteld dan kan de gedragskundige de eigenaar weigeren.
6. De consulten en begeleiding vallen onder het risico van de eigenaar. De gedragsdeskundige kan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies of schade, diefstal van eigendommen of letsel die opgelopen kan worden tijdens een bezoek van de gedragsdeskundige aan huis of in de omgeving.

 

IV. Betalingen en afspraken

1. In gevallen van overmacht mag de eigenaar de afspraak van het consult verplaatsen naar een andere datum en tijd.

2. Wanneer de eigenaar de afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak van het consult afzegt en geen andere datum of tijd wil inplannen zal 50% van het huisconsultbedrag incl. reiskosten in rekening worden gebracht voor degene die de afspraak heeft gemaakt.

3. Als de gedragsdeskundige de gemaakte afspraak van het consult afzegt door ziekte dan wel overmacht dan zal de gedragsdeskundige de afspraak van het consult z.s.m. opnieuw inplannen.

4. Wanneer er voor meerdere consulten wordt gekozen dient dit in één keer te worden betaald. Kiest de eigenaar ervoor om gedurende het lopende traject van consulten te stoppen dan is er geen recht op restitutie van eventueel komende consulten. Als de gedragsdeskundige opmerkt dat de eigenaar zich niet aan de gemaakte afspraken houdt of tegen het advies van de gedragsdeskundige in toch andere dan aangegeven hulpmiddelen gebruikt zoals een tril of shockband, andere handelingen/technieken gebruikt of (andere dan geadviseerde) medicatie toedient aan het huisdier er dan geen recht is op restitutie van eventueel komende consulten.

5. Consultkosten en bijkomende vergoedingen (parkeerkosten, reiskosten, gekochte producten) worden volledig tijdens het consult betaald, dit kan enkel via een betaalverzoek of via de pinautomaat van de gedragsdeskundige.

Overboeken kan alleen na overleg naar:

IBAN: NL 64 KNAB 0255 6548 63
BIC: KNAB NL 2H
T.n.v. Dierengedragsdeskundige Merel van der Mullen

Uitzonderingen zijn wanneer er schriftelijk een afspraak is gemaakt tussen de gedragsdeskundige en de eigenaar om de betaling contant te voldoen of een betalingsregeling te treffen.

 

V. Producten
1. Gekochte producten hebben geen garantie.
2. Gekochte producten kunnen alleen na overleg eventueel worden teruggenomen, er worden geen verzendkosten vergoed wanneer de eigenaar het product wil terugsturen. Het geld van het specifieke teruggestuurde product wordt alleen na een controle van het product overgemaakt. Het product mag geen beschadigingen hebben. Als het product wel beschadigd is wordt er geen geld teruggestuurd.
3. Aan de gevolgen van het gebruik van de producten kunnen geen rechten worden ontleend. De producten dienen aan de dieren gegeven te worden zoals op www.merelvandermullen.nl of in het verslag wordt aangegeven.
4. Gemaakte kosten bij de dierenarts of een andere dierenprofessional kunnen niet worden teruggevraagd bij de gedragsdeskundige.

Uitzonderingen zijn er wanneer schriftelijk een afspraak is gemaakt tussen de gedragsdeskundige en de eigenaar over een garantie of restitutie.